سلام،

این ها دست نوشته های من در کلاس تحلیل سازه 1 می باشد که فیلم های کلاس در یوتیوب کانال “دانش سازه (daneshesaze)” بارگذاری شده است. با توجه به اینکه درس طی 52 جلسه تمام شده است، جزوه همه جلسات را هم بارگذاری کردم.

حر خسروی

 

جزوه کامل تحلیل 1

1.Structural Analysis I

 

جزوه هر جلسه کلاس تحلیل 1

1to3.stability&Determinancy

4.stability&Determinancy

5.stability&Determinancy3

6.stability&Determinancy4

7.determinate structures

8.determinate structures

9.determinate structures

10.determinate structures

11.determinate structures

12.determinate structures

13.determinate structures

14.determinate structures

15.determinate structures

16.determinate structures

17.moment-area

18.moment-area

19.moment-area

20.moment-area

21.moment-area

22.conjucate beam

23.conjucate beam

24.conjucate beam

25.Energy method

26.Energy method

27.Energy method

28.Energy method

29.Energy method

30.Energy method

31.Energy method

32.Energy method

33.Energy method

34.Energy method

35.Energy method

36.Energy method

37.Energy method

38.Indeterminate Structures

39.Indeterminate Structures

40.Indeterminate Structures

41.Indeterminate Structures

42.Indeterminate Structures

43.Indeterminate Structures

44.Indeterminate Structures

45.Influence Line

46.Influence Line

47&48.Influence Line

49.Influence Line

50.Influence Line

51.Influence Line

52.Influence Line

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *